Feeds:
Inlägg

Posts Tagged ‘Word’

Man kan vanligen inte leva länge på gamla framgångar men man kan hämta erfarenhet ur dåtid för att överleva i en framtid, eller något liknande – läste jag någonstans en gång. Och vart leder då detta – förmodligen framåt men att det skulle gå att leva på i framtiden… nej – det tvivlar nog de flesta liksom jag på. Nu övergår jag till att bli helt privat.

Read Full Post »

Faces on facebook säger Hej, Hallo and Hello – to each other Or Välkommen, Welcome or Bienvenue numera på FACEBOOK också.

Read Full Post »

”För mig är det helt naturligt att”… ”företag som handskas med allmänna medel får vara beredda” på granskning/ar, yttrade bl a en Prof. i journalistik för någon tid sedan. (På tidningssida, tror jag.) Att det ingick i det journalistiska uppdraget ansågs också. Någon som tänker annorlunda. Egentligen? Det undrar jag som medvetet hoppat över (”droppat” säger somliga /diskutabelt/) vissa ord i detta citat.

Read Full Post »

SUPERKVINNLIGA! – uppdelat i 2 ord. (KLÄNNINGAR, i detta fall). Vad detta Uttryck just f n eller ”ögonblicket” kan visa sig betyda måste, dessvärre, betraktas som starkt diskutabelt idag – därtill i allra högsta grad.

Det rörde sig på – en TV-Show (SVT TV4 – idag – tisdag) med tydlig influens från såväl 1930 som 1950-tal – i flera fall om rena Konstverken. Följaktligen Inte om Klänningar tillverkade (utförda) för s k ”gemene man” – ett uttryck som i många fall och närmast Alltid i detta sammanhang (Corr. – Kära nå’n. Sorry. – Åtminstone, vanligen!, i de allra flesta fall) ska översättas med – kvinnor.

De klädes”plagg” som visades på Television, och som personligen här studerades med smärre avbrott (kortare Tidsreservationer utan ”Tidmaskin”) – utgjordes nämligen av Klänningar utförda med (helst inte! ”i”, här. Tack) stor noggrannhet, precision och skicklighet såväl i underarbete som slutligt utförande (Slututförande) – vilket framhävde såväl Tygets Kvalité och Mönster som Dekor, utfört i fantastiskt ”juvel-broderi” på ett fördelaktigt sätt. – I detta fall pärlor samt gnistrande stenar.

(Mycket Priv. Anmriktad ut över stort Hav – från Sw. i öst Till landet i väst – här!. Hör Du, du – hoppa inte återigen in här! Vill jag Inte veta av. Tänker Inte använda ”F-s” igen! Bara så du vet! Jaja… Bli nu inte en så’n ”Surkart” för det!)

M a o har här konstaterats Perfekt Teamwork – vilket härmed markeras – mellan de som utfört grunder och de som senare svarat för fantastiskt Slutresultat. Flera strålande exempel på Strongt Lagarbete – genomgående och starkt – liksom Enskilt utförda sådana noterades såväl vad (alt. evad – äldre ord med stor tyngd) gäller Förberedelse och Underarbete som färdigt resultat. I samtliga fall visades följaktligen Prov på ett fascinerande – väl synligt – Konstnärligt resultat samtidigt som ett mycket skickligt färdigställande, därmed kan bortses från ett exempel på en – en ”aning” tråkig, eller kanske snarare inte ”särskilt” glamourös, Bolero.

Slutsummering. Utmärkt arbete från många Hjärtan, starka Hjärnor och – flera Händer. No Doubt. (Det är i varje fall vad många tror.) Och. Avslutningvis eller Sammantaget – vilket ni här Önskar – håller ett så gediget utfört ”verk” för ”Exponering” långt in i Framtiden. Kan ”gå” långt, Walk – on Catwalk (synas!) – också till Musik… utan någon ”Dancing in the Dark” ända in i Eftervärlden eller Historien.

(Om sådant Lagarbete, Utförande därpå Kommer att Kosta mycket, ”väga” mera! än de allra flesta här (i Sv.) någonsin kan ”bära” – (”skaka fram”) eller köpa (här: Inhandla) är inte mycket att kommentera. Men Se! Det (eller Detta) är – i mitt tycke – en helt annan Fråga! (”Femma” – ”slang”!)

– F ö har TV4:a verkligen! höjt kvalitén! bl a på sin annonsutformning. Snygg Höst-layout! (Och… därmed utbröt, förmodligen, här, nu omedelbart STORM på TV1 men Easy nu – f ö menades allvarligt Varje Ord här tidigare noterats om att Stödja barn i alla situationer. Läs gärna tidigare inlägg på min Blogg en gång till nu. Du kan kalla på min blogg via Bloggadressen också  – oomtvistat – så att säga. För så kan man också uttrycka vissa ting – eller markera.)

(All avancerad ”goya” (slang! Skräp) blir förmodligen (Läs: förhoppningsvis) omöjlig för alla WORD datorer (computers) i framtiden att översätta till något som helst begripbart skick så att de inte kan stjäla jobb – försörjning – ifrån mänskliga översättare. Det är faktiskt tillräckligt hög arbetslöshet som det är ändå utan också sådant intrång. Tänkt och Sagt här av Elsy – dock inom parentes.)

Please – complicated! – use a really good and true, Translater… – not a in… Ah – forget!

Read Full Post »

”The Autumn Leaves” – Tankar ”seglar ut över räcket, ner mot vattnet.”,  ”vänder sin ledsna blick upp” – ”när jag lyfter honom i famnen och kramar honom hårt och länge.” Få en ny …, tänker jag. – Kan någon skyddas mot den här världen? Tror inte det men att lindra stötar, stödja – vilket vi kan, kommer man långt med. Menar jag… Resten av ”biten” – den allra svåraste vägen – måste alla klara på egen hand. Även när det finns en extra hand. Nära. Så har det alltid varit – är än idag. Vem är Du, egentligen, ”Marcus Birro”? frågar jag dig Själv här idag, för… det vet inte jag.  (Förra gången frågan ställdes härifrån skrattades frågeställaren ut. Ett minnes fragment, sved – det också, men så’nt måste man tydligen också kunna ta för att nå Vägs Ände lugn.) – En Dag full av ljus. – En vacker dag.

Read Full Post »

Detta är min ”spalt”. Allt Du läser ”in” ur text här är Din tolkning, får ”stå” för dig. Din Fantasi. Kommer från din horisont. Glöm inte det. Vad här Menas ”allt som oftast” är kanske något Helt annat än din tolkning nu. Granska men Tag inget för givet. Lura aldrig dig Själv ”Vind för Våg”. Och. Sprid helst Inte villfarelser på nätet härifrån. Fråga! Innan Du går ”snett” Om… Du vill Veta vad som menas. Är en vänlig rekommendation.

Read Full Post »

The REST… OF THE DAYS… PEOPLE (BARBRA Streisand)! – Hey You! All I Ask You is LISTEN TO MY WORD! Even If! I Where the Only Girl in the World – and Witch – (hmm) whitch I’m not. And… Now. Relax With Healing Music. It’s gonna be a Looong Story. – Take it Easy… (said z!) – You! Better… Shut Up…

Is Not Easy at All! It Start here! With a A Apolitical Blues (SE). Because. The only thing You Desire is Learn How to play ”Slutspel” – the End of the Game. With Me. And it won’t work. – (?)
– Because. I’m Alive (You know Who) and You… well… – I Sing For You (Barry M-w). Have to take One Step Forward two (2) Back an What Now my Love. – You can ”Cross over the Bridge” (Patty P-e) said. If You Dare… – All The Love In The World (…Taken Away From…) klagade Dionne W-k, delvis med rätta… men låtarna finns kvar.
Jump.
(A Letter To You. ”Shakin’ Stevens). Once I had a Secret Love. A secret Marriage witch All the Way has kept me Alive! ”…You break My Heart”, said One and – ”My Heart Will Go On”, said Another One. Maybe – An ”English”-”man” in New York. – …I won’t miss A Thing… (A-h). (Hmmm)
JUMP
First. I don’t Care if Artists are Man or Woman. Or Something… Between. – (on Line) AHa. It – or rather That, has Nothing to do with the Big Picture? – Correct. Or Spring or Summertime (Four Seasons). (Hyper ”Sträng”-bakgrund. Santana? Med Anna Moffo 1900-tal). Daybreak. Weekend in New England. (Barry M–w) – 4. Next 100 Years. She’s A Mystery. (Bon J-i) – A Thousand Years. (St-ng). Every Little Thing She Does Is Magic… (Well. N’t all true. More… Than You Ever Know… Feelings.)
– Do You Remember (Phil C-s) – The Power Of Music? Wind and Mountain (but drop Lotus… New Age.) I have to – must say, Don’t use INNER DANCE to – Far away (N-s), long (30+x2) to often… ( (Angel -) I saw an Angel. – Well (You could… h’ve been d’d!) – Hmmm. How ”Bissare” Bizzare. – Yep.)
JUMP!
It’s all about – Love And Marriage – and – Blowing in the Wind. – Puh! (Sorry. I refused a CarbonCopy – CopyCat! The Last Celtic.) – Against All Odds (Phil C-s). – I know. And. Here Comes the Sun. You see! I don’t need to ”Die for it” like some of you… Just… Dream or ”Dream On” (A-h) (Lyrics+on+screen).
– Stand By Me. Playing for Change. Everything I Do I do for You.
– Love The Way You Lie. Lier. The Who… Are You? – I am the City (Eagle. Not The E-s! Power Generation.)
– To… Hot (Cool & …) Make ”Lines On My Face”, as (PF) said. A 3:d One said ”It Had To Be You”. – (?) – Because Your Father asked Me to…
– All Lies! – Well. It’s Magic. – He’s No MagicMan! And then somebody else told Me – You’ve Lost That Loveing Feeling… (check spelling! Please). – Get (Lost…) – I can use AABACADa… and I Fly! But said, Say No NIX! Son, Sorry – the Sun! Because You Come To Me… It Must Be Love. Are You Going My Way? MY WAY (– I’m Your’s. – It’s not Right but It’s Ok.) …Happen’s Every Day… For Ever And Ever… At Last.

PUHHH. Let see. How many… Titels and ”fragments”? Take That? Please ”Räkna de Lyckliga Stunderna blott” (översätt nu inte till ”blått” här).

At Last (2). (”You Never Come To Heaven” (”Zantana” to little z). ”You need to Go ”My way”. I Dreamed a Dream.”)
I Said. Say ”No more Sabeldans! Give It Up.” ”You’ Never Can Winn.” (You need to play just a ”little” game.) But Not For Me – Of course Because… I (nearly) died for the Music. And. Because (6 or 9 times?) Reborned! I’m ”Born to Winn”. Just ask the Professor… (No Not Dr. HOUSE…) so – Here I Go Again – …Comes The Sun – ! If or ”When U Wish Upon A Star…” Let the Music Play. And. COME (on) DANCE WITH Me. Because. I Don’t Dance – anymore… And You are Blinded by… of… the Light. By a Resque Team (j-i). Who Say You Can’t… (Bon J-i) ”Never Say…

Read Full Post »