Feeds:
Inlägg

Posts Tagged ‘Svensk LAG’

– If You Don’t Understand – (Shirley Bassey Auto) Vill återigen här påminnas Om… att det enligt Lag är FÖRBUD mot (att utföra) s k ”Stalkning” i Sverige. – ÄNDÅ FÖREKOMMER DET dagligen. Att Lagen heter ”Lag mot Olaga Förföljelse” kanske inte alla har klart för sig men trots detta – numera är Såväl privata Dataintrång som -trakasserier, Förbjudna !!!                                                                                                                                                                     (Uppg. underl. Karl-Johan Karlsson)

Annonser

Read Full Post »