Feeds:
Inlägg

Posts Tagged ‘CHRISTMASBLOG’

På ”självhushållningens” tid hade Halm egen ”inmutning” i svenskt Julfirande. Äldre Julbockar, Kransar och Stjärnor av halm visar på en obruten tradition som för oss, om än inte hela vägen så nästan tillbaka till Hednatid. Men Halm är ett förgängligt material. Dessutom favorit hos vintermöss. Mera Om… Julen kan man läsa på CHRISTMASBLOG här. Dagligen – ”Day by Day”

P.S. Notera. En tid framöver. D.S.

Read Full Post »

Om Du använder dig av förslag, recept, råd eller påbud från Någon av dessa bloggar, kom då för Framtiden ihåg. Livet är – som redan nämnts – aldrig lätt. Det har följaktligen varit lättare för mig att stundtals presentera Förslag och försvara Principer än det varit att alltid lyckas leva upp till dem. Ett sista Förslag från mig på denna sida inför Jul är Skänk pengar till Childhood.

Du finner uppgifter på föregående inlägg här på bloggen eller gå till   www.CHILDHOOD.se

Read Full Post »

Om Du använder dig av förslag, recept, råd eller påbud från Någon på någon blogg, kom då för Framtiden ihåg. Livet är aldrig lätt. Det har följaktligen varit lättare för mig stundtals att presentera Förslag och försvara Principer än att själv alltid lyckas leva upp till dem. Ett Förslag från mig här nu på denna sida inför Julen är Placera pengarChildhoods Verksamhet.

P.S. Verksamheten är grundad av Drottning SILVIA. Jag har fått ett inbetaln.kort i lådan idag och kopierat vissa av uppgifterna därifrån – mera att läsa om verksamheten finner Du på http://www.childhood.se/ Skänk pengarna – skicka till Bankgiro: 909 – 0036 eller till PlusGiro 909090-3 och GLÖM INTE att skriva Avs. Namn samt Postadress på talongen. D.S.

Read Full Post »

At the beginning (very exciting!) staging of establishing ou… or rather – for the moment, My own! Blog”community” about Living as healthy, happy, natural, sustainable and As Long As Possible. Music, documentaries, photos – by the way, and much more will be added monthly. About videos? I Don’t know, yet! Depends. What’s going on…That’s My Idea of a really useful blog. Big words? Ok.  Let see what Happens… take your place in the Future than…

Read Full Post »