Feeds:
Inlägg

Posts Tagged ‘Barn’

På tal Om… Det var ett förfärligt spelande, vinnande, på Hästar numera. Trevligt – kanske, för den som deltar och orkar ända fram till Mål. Jag ”spelar” inte (ens på Postkod från denna månad längre) så jag blir bara partiellt illa berörd. En sak som “missades” (inte sms-essades), glömdes bort – tidigare men det tog kanske någon annan djärv upp? Är annars att

Man kan förvisso utöva Annan religion än vår vanligaste i vårt land – Men! bara så länge den utövas, “opererar”, inom svensk Lag. Utövande av Religion här får alltså inte komma i konflikt med lagarna här. Då tar Svensk Lag över. En sak några kanske bör tänka på Om… det över huvud taget övervägs att komma tillbaka – som vissa faktiskt låtit hälsa…, påskina. Var eller Bli inte – Blinded by the Light –

Därför (ett kort) PM. F n skriver man Om… Man förlänger Preskriptionstiden här (ändrar upphävande av tid för brotts straffbarhet) för många (hitills ouppklarade) brott. Vissa kommer faktiskt alltid att hållas “öppna”. Fortsättningvis. En inte oviktig upplysning det heller – för mer än några – kan tänkas.

Så Över till några Viktiga exempel på svenska Lagar eller Förordningar – som de allra flesta är Väl medvetna om.

I Sverige är barn Barn upp till betydligt högre ålder än i många andra länder. Om än inte alltid i praktiken, dock alltid Juridiskt.

BARNAGA och andra Övergrepp mot Barn är i Lag Förbjudna.

MÅNGGIFTE är Förbjudet. I Lagens mening betyder detta uttryck att det är Förbjudet att vara gift med flera än en person samtidigt. (Lagen syftar inte på de tillfällen då flera par blir vigda vid samma tillfälle. Det där vet alla svenskar – naturligtvis…)

Slagsmål, VÅLDTÄKT och Övervåld är Åtalbara punkter. Också även om det skulle föregå i ”egna” hemmet – alltså.

Ja det där var kanske lite att ”ha i åminne”, att Tänka (till) på – antingen någon funderar på att Emigrera eller Immigrera… Alltså.

Read Full Post »

Jag är se’n, jag är …, jag …, sa Kanin. Jag vet! sa’ jag. Och jag som idag tänkt tala om Med Människor. Får bli kort. Hot könsord svordom våld! Med tanke på statistik som påstår att var 4:e elev gång på gång utsatts för sån kränkning – vad kan vi då vänta oss? Hmm. Uppfostran kanske? Yngre gör inte ofta som man säger, de gör som Du! – Uppfostraren, gör.

Read Full Post »

The REST… OF THE DAYS… PEOPLE (BARBRA Streisand)! – Hey You! All I Ask You is LISTEN TO MY WORD! Even If! I Where the Only Girl in the World – and Witch – (hmm) whitch I’m not. And… Now. Relax With Healing Music. It’s gonna be a Looong Story. – Take it Easy… (said z!) – You! Better… Shut Up…

Is Not Easy at All! It Start here! With a A Apolitical Blues (SE). Because. The only thing You Desire is Learn How to play ”Slutspel” – the End of the Game. With Me. And it won’t work. – (?)
– Because. I’m Alive (You know Who) and You… well… – I Sing For You (Barry M-w). Have to take One Step Forward two (2) Back an What Now my Love. – You can ”Cross over the Bridge” (Patty P-e) said. If You Dare… – All The Love In The World (…Taken Away From…) klagade Dionne W-k, delvis med rätta… men låtarna finns kvar.
Jump.
(A Letter To You. ”Shakin’ Stevens). Once I had a Secret Love. A secret Marriage witch All the Way has kept me Alive! ”…You break My Heart”, said One and – ”My Heart Will Go On”, said Another One. Maybe – An ”English”-”man” in New York. – …I won’t miss A Thing… (A-h). (Hmmm)
JUMP
First. I don’t Care if Artists are Man or Woman. Or Something… Between. – (on Line) AHa. It – or rather That, has Nothing to do with the Big Picture? – Correct. Or Spring or Summertime (Four Seasons). (Hyper ”Sträng”-bakgrund. Santana? Med Anna Moffo 1900-tal). Daybreak. Weekend in New England. (Barry M–w) – 4. Next 100 Years. She’s A Mystery. (Bon J-i) – A Thousand Years. (St-ng). Every Little Thing She Does Is Magic… (Well. N’t all true. More… Than You Ever Know… Feelings.)
– Do You Remember (Phil C-s) – The Power Of Music? Wind and Mountain (but drop Lotus… New Age.) I have to – must say, Don’t use INNER DANCE to – Far away (N-s), long (30+x2) to often… ( (Angel -) I saw an Angel. – Well (You could… h’ve been d’d!) – Hmmm. How ”Bissare” Bizzare. – Yep.)
JUMP!
It’s all about – Love And Marriage – and – Blowing in the Wind. – Puh! (Sorry. I refused a CarbonCopy – CopyCat! The Last Celtic.) – Against All Odds (Phil C-s). – I know. And. Here Comes the Sun. You see! I don’t need to ”Die for it” like some of you… Just… Dream or ”Dream On” (A-h) (Lyrics+on+screen).
– Stand By Me. Playing for Change. Everything I Do I do for You.
– Love The Way You Lie. Lier. The Who… Are You? – I am the City (Eagle. Not The E-s! Power Generation.)
– To… Hot (Cool & …) Make ”Lines On My Face”, as (PF) said. A 3:d One said ”It Had To Be You”. – (?) – Because Your Father asked Me to…
– All Lies! – Well. It’s Magic. – He’s No MagicMan! And then somebody else told Me – You’ve Lost That Loveing Feeling… (check spelling! Please). – Get (Lost…) – I can use AABACADa… and I Fly! But said, Say No NIX! Son, Sorry – the Sun! Because You Come To Me… It Must Be Love. Are You Going My Way? MY WAY (– I’m Your’s. – It’s not Right but It’s Ok.) …Happen’s Every Day… For Ever And Ever… At Last.

PUHHH. Let see. How many… Titels and ”fragments”? Take That? Please ”Räkna de Lyckliga Stunderna blott” (översätt nu inte till ”blått” här).

At Last (2). (”You Never Come To Heaven” (”Zantana” to little z). ”You need to Go ”My way”. I Dreamed a Dream.”)
I Said. Say ”No more Sabeldans! Give It Up.” ”You’ Never Can Winn.” (You need to play just a ”little” game.) But Not For Me – Of course Because… I (nearly) died for the Music. And. Because (6 or 9 times?) Reborned! I’m ”Born to Winn”. Just ask the Professor… (No Not Dr. HOUSE…) so – Here I Go Again – …Comes The Sun – ! If or ”When U Wish Upon A Star…” Let the Music Play. And. COME (on) DANCE WITH Me. Because. I Don’t Dance – anymore… And You are Blinded by… of… the Light. By a Resque Team (j-i). Who Say You Can’t… (Bon J-i) ”Never Say…

Read Full Post »

Som exempel kan nämnas Våldtäkt, allmänt, och mot Barn i synnerhet. Fullständigt Oförlåtligt. Anses här. Exempel på andra övergrepp är ”sjuka” experiment som viss Försöksverksamhet mot/med människor – och djur. ”Man” ”utför” inte ostraffat experiment med mänskligheten, hoppas här, (historien kan vi inte ändra – tyvärr, annars gärna backat tid…) – inte heller med djur eller ”Jordklotet” på sikt, räknas det med.

Vissa ”sjuka” experiment bör (måste!) bekämpas om här än kan förstå’s att forskare behöver visst svängrum – utrymme för att gå framåt. Men alltid – även i de enklare sammanhangen måste tydligt klargjorts för alla iblandade vad Experimentet/n har för syfte, möjlig efterföljd eller –verkan. Och.”Man” måste försäkra sig att Individen! förstått experimentet art, effekter, påverkan på individen mm mm. Men Hur förklara detta för barn eller djur? Bara frågar. Alltså Nej – inga experiment med barn eller djur uttryck’s därmed generellt här. Och… Men… Naturligtvis bestämmer jag inte för andra därför tillägg’s nu: Försåvitt inte – då det gäller barn – Ansvarig och helt införstådd vuxen uttalat sitt ja därtill (vilket i somliga fall kan betraktas som oförklarligt och tillhör närmast gruppen oförlåtligt…)

För att någorlunda klara krav vid Experiment med vuxna individer anses här att allt Underlag rörande experimentet måste åskådliggöras –
Översättas till samtliga tillfrågade deltagares eget språk, definitioner förtydligas och ett ”åskådliggörande” av syftet bakom, beräknade effekter, möjliga efterföljder (inte minst!) lämnas av oberoende individ till den som av någon anledning inte kan läsa underlag och förstå eller aldrig lärt sig läsa. Sådana vuxna finns – på sina håll.

Drabbade av experiment – också ekonomiskt, måste ersättas. Särskild ersättning utgå om Experimenterande part gjort sig skyldig till brister i föregående stycken. Därtill måste på ett eller annat sätt ersättas för vållad ”Sveda och Värk” – om sådan uppstått. Man kan aldrig så noga veta… Vad stort sker… (del av ett citat – sök gärna resten på nätet!). Somligt i musik.
Fast allt det där är säkert redan reglerat i Lag eller Förordning. Eller hur? Därtill säkert heller inte aktuellt för så många heller/eller… så… Men så lät i alla fall Tonerna härifrån idag – om detta nu kan ha någon som helst betydelse eller intresse för nå’n annan.

Musikstycke eller Låt? NIX. Lätt sagt – Lättare än gjort (- tänktes här under Dog-Walk). Därmed gäller inte The Show Must… f n här…

Vi ta’r om det från början …

Read Full Post »

All the words to – OK, blir inte – Georgia On My Mind – här… .se – men säkert på annat håll. Snarare trallas – Mors Lilla Olle – (sv.) skänker (Ögon)tröst även om här bör se’s upp med Blåbär… Se’n finns Brahms Vaggsång – Nu i ro… (sv.). Nej. Lämnar vackra men Sorgliga minnen… Bättre med – Vyssan Lull (Koka Kittelen Full) – Då. Tänker många på de heliga 3 men främst på Barn, i behov av Mat – hoppas jag.
Som kommer tillbaka – här.

Read Full Post »

Musik här  –  I’ll Wait – Van Halen (The Best Of Both…) –  eller  – ”Keep The Faith” –  Välj! Ett exempel på motsats till God uppfostran var alltså att kasta ”fimpar” på Gräsmattor och nära Lekplatser – inte ta hänsyn till förgiftningfarorna för barn och djur som kan uppstå i och med detta. För den intelligente måste det nämnda betraktas som ett större brott än att skaka sängkläder från en balkong t ex eftersom detta senare förmodligen – statistiskt sett – inte medför skada för de ovan nämnda – även om Förbud mot den typen av vädring finns infört här och där i hyresavtal.

PS.  Läs mera på Omvårdnad Barn, Boende samt  Hyresavtal. DS.

Read Full Post »